Skolekjøring 2023/2024

Det er nå tid for Skolekjøring. Og derfor vil vi påminne deg som foresatt på noen enkle rutiner!

  • Gi oss beskjed om ditt skolebarn har SFO/Øvinger o.l som betyr at barnet ikke skal ha Taxi fra skolen. Så vi får satt opp en oversikt. Dette gjør så at vi får satt opp kjøreplanen vår uten problemer og øke samkjøringsgraden.
  • Gi oss beskjed i god tid, om barnet ikke skal være med taxi til eller fra en dag.
  • Gi oss beskjed om barnet skal ha med ski, sykkel eller andre større ting. Dette så vi får forberede sjåførene våre, og sørge for at vi har nokk plass.

Det som er nytt fra i år, er at vi KUN har mulighet til å vente 5. Minutter pr. elev på henting/levering. Dette betyr i praksis at om en elev ikke kommer til Taxi etter 5 minutter etter oppsatt hentetid, vil taxi kjøre videre på ruta. Dette er føringer vi har fått fra AtB og må forholde oss til.

Vi vil også informere om at det ikke er vi som kjører rutene Torsbjørkdalen, Egga, Myrhaugveien og Blæstervollveien i år. Det er oppsatt Buss, som kjører disse rutene.

Endringer og beskjeder sendes på SMS til Kim-Andre på telefon +47 48183805. / Om det er endringer/beskjeder med kort varsel ringes de inn til oss på 74810136.